Account Support

Onze account support medewerker ondersteunt de projectorganisatie en stuurt de administratieve processen binnen het project aan. Zij assisteert en ontzorgt de projectmanager en is altijd volledig op de hoogte van de voortgang en ontwikkeling van het project. Uw account support medewerker draagt zorg voor de volgende onderdelen:

• Inrichten projectorganisatie.
• Administratieve afhandeling.
• Verzorgt en beheert de projectplanning.
• Signaleert knelpunten en adviseert over oplossingen.
• Bereidt de vergaderingen voor en notuleert.
• Bewaakt de gemaakte (budget)afspraken.
• Bereidt projectplannen en beslisdocumenten voor.
• Verzorgt de communicatie.
• Bewaakt het besluitvormingsproces.
• Beheert het projectbudget en verzorgt financiële
rapportages.